Vad innebär den nya AI-förordningen för ditt företag?

Det nya lagförslaget inom EU om artificiell intelligens (AI), kallat AI-förordningen, närmar sig sitt slutskede i lagstiftningsprocessen. Den senaste trilogen (ett triologmöte är ett inofficiellt sammanträde mellan företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen), som ägde rum den 6 december 2023, resulterade i en politisk överenskommelse om den slutliga utformningen av förordningen.

Vad innebär den nya  AI-förordningen för ditt företag?

"Vi har ännu inte haft möjlighet att granska den slutgiltiga lagtexten, men så fort den antagits av parlamentet och rådet ska det bli intressant ta del av den. Sedan kommer vi in i en period på två år innan förordningen ska börja tillämpas", säger Johan Sundberg, advokat och partner på advokatbyrån edpLaw. "

Det blir en viktig period av förberedelser för både företag som är leverantörer av AI-system och företag och myndigheter som använder dem. Allt för att se till att man kan efterleva de nya reglerna. I förordningen har ledamöterna för att skydda medborgarnas rättigheter bland annat enats om att förbjuda vissa tillämpningar av AI. Det inkluderar exempelvis biometriska kategoriseringssystem baserade på känsliga egenskaper, ospecificerad skrapning av ansiktsbilder för ansiktsigenkänning och AI-system som manipulerar beteende för att kringgå fri vilja och utnyttja sårbarheter.

"En grundläggande aspekt av förordningen är att det kommer finnas en process för att framföra klagomål", förklarar Johan Sundberg. "Precis som med GDPR kommer varje medlemsland också att utse en tillsynsmyndighet för att övervaka tillämpningen och efterlevnaden, t.ex. överträdelser och sanktioner i relation till förordningen Exakt hur det kommer fungera i Sverige återstår att se."

Bristande efterlevnad av reglerna kan leda till betydande böter beroende på överträdelsen och företagets storlek. Sanktionsavgifterna i förordningen är satta till 35 miljoner euro eller som mest 7% av ett företags globala omsättning.

Vill du veta mer om AI-förordningen?

Johan Sundberg har tillsammans med Johan Thörn, också advokat och partner på edpLaw, skrivit en Expertkommentar som ger en mer djupgående inblick i förordningen och en analys av dess konsekvenser. De behandlar frågor som: Vilka krav kommer att ställas på såväl användare som leverantörer av AI-system? Vad avses med hög risk? Vad gäller beträffande så kallade sublima tekniker, social poängsättning, biometrisk fjärridentifiering och förebyggande av brott?

Läs expertkommentaren här

Vad innebär hög risk AI?

I mitten av april anordnar Lexnova ett kostnadsfritt webbinarium med advokat Dag Wetterberg från WETTERBERG Advokatbyrå om just begreppet högrisk AI utifrån den nya förordningen. Efter webbinariet har du fått ökad förståelse för vad den nya förordningen innefattar, exempel på hög risk AI och hur sådan kan komma att hanteras samt tips på hur du bör förhålla dig till den nya förordningen för att undvika juridiska problem

Läs mer och anmäl dig här