Vi fortsätter att stödja Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Nära 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan räddas. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Vi fortsätter att stödja Suicide Zero

Vi väljer att fortsätta stödja Suicide Zero finansiellt och genom juridisk rådgivning i deras kampanj mot att krossa myter kring självmord och psykisk ohälsa samt skapa opinion för ett mer ambitiöst självmordsförebyggande arbete. De visar på goda exempel och utbildar såväl allmänhet som anhöriga och politiker. Med din hjälp kan antalet självmord minskas i samhället.

Vill du engagera dig? Läs mer här