David Leffler

David Leffler

Advokat och chef för känneteckensavdelningen vid advokatbyrån Cirio

Advokat och chef för känneteckensavdelningen vid advokatbyrån Cirio. Har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor från arbete vid Patent- och registreringsverket (PRV), EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och advokatbyråer.

Expertkommentarer