David Leffler

David Leffler

Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå.

Advokat och chef för varumärkesskyddsgruppen vid Cirio Advokatbyrå. Har djupgående kunskaper och erfarenheter av immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor från arbete vid Patent- och registreringsverket (PRV), EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och advokatbyråer.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand