Eddie Wallkvist

Eddie Wallkvist

Biträdande jurist vid AG Advokat

Biträdande jurist vid AG Advokat med huvudsaklig inriktning mot entreprenad, tvistlösning och process.

Expertkommentarer