Eddie Wallkvist

Eddie Wallkvist

Biträdande jurist vid AG Advokat

Huvudsaklig inriktning mot entreprenad, tvistelösning och process.

Expertkommentarer