Elin  Böhlin

Elin Böhlin

Biträdande jurist vid Brick Advokat

Särskilt inriktad mot offentlig upphandling, entreprenadrätt, hyra och tvistlösning.

Expertkommentarer