Elin  Johansson

Elin Johansson

Biträdande jurist vid Brick Advokat

Särskilt inriktad mot offentlig upphandling och entreprenadrätt.

Expertkommentarer