Fredrik Hartmeier

Fredrik Hartmeier

Biträdande jurist vid Brick Advokat

Särskilt inriktad mot offentlig upphandling, entreprenadrätt och fastighetsrätt.

Expertkommentarer