Fredrik Persson

Jur.kand. på IAM Advokatbyrå, tidigare chef för IP & Legal Support på DeLaval International AB samt ställföreträdande VD på patentbyrån Zacco.


 

Expertkommentarer