Gert Nilsson Eldrimner

Gert Nilsson Eldrimner

Advokat, medlare och grundare av Advokatfirman Eldrimner

Grundare av Advokatfirman Eldrimner, som har kontor i Stockholm och Köpenhamn, med fokus på medling och tvistelösning. Har medlingskompetens som sträcker sig från fredsprocesser – via kommersiella tvister och familjetvister – till arbetsplatskonflikter.

Expertkommentarer