Isak Willborg

Isak Willborg

Advokat och biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat

Advokat och biträdande jurist vid advokatbyrån AG Advokat, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt.

Expertkommentarer