Johannes Ericson

Johannes Ericson

Advokat och delägare, Setterwalls Advokatbyrå

Johannes är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Han har agerat ombud i ett mycket stort antal tvister inom en lång rad olika branscher såsom M&A, bank och finans, försäkring, tillverkning och revision samt inom ett flertal olika områden såsom konsultansvar, VD- och styrelseansvar, revisionsansvar, leveransavtal, aktie- och inkråmsöverlåtelser och produktansvar. Han är rankad som en av de ledande advokaterna inom tvistlösning i Sverige och är styrelseordförande i Föreningen tvistlösning i domstol (TiD).

Webbinarier on-demand