Kacper Szkalej

Doktorand i upphovsrätt vid Uppsala universitet

Doktorand vid Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. I avhandlingsprojektet utreds räckvidden av det rättsliga skyddet för s.k. tekniska skyddsåtgärder inom upphovsrätten, samt hur skyddet kan påverkas av konsumenträtten i förhållande till det rättsliga förhållandet mellan rättsinnehavare och slutanvändare.

Expertkommentarer