Magnus Jonson

Magnus Jonson

Advokat vid Setterwalls advokatbyrå

Advokat vid Setterwalls advokatbyrå i gruppen för offentlig upphandling, Compliance & Investigations och EU- & konkurrensrätt.

Expertkommentarer