Rebecka Norell

Rebecka Norell

Biträdande jurist vid Setterwalls Advokatbyrå

Biträdande jurist i Setterwalls grupp för offentlig upphandling, Compliance & Investigations och EU- & konkurrensrätt. Har erfarenhet av rådgivning inom offentlig upphandling och arbete med anti-korruption.

Expertkommentarer