Malin Gullstrand Bergh

M. Sc. E. E., Partner och Patent Attorney vid IP-byrån AWA Sweden

M. Sc. E. E., Partner och Patent Attorney vid IP-byrån AWA Sweden, med tjugo års erfarenhet av patent från myndighet, industri och patentbyrå inom området ICT (Information and Communications Technology). Bistår med portföljhantering, strategisk och operationell rådgivning, samt samordnar nationella och internationella patenttvister och invändningsärenden för klienters räkning.

Expertkommentarer