Marianne Flyrin

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå med specialisering mot fastighetsrätt, mäklarjuridik, överlåtelserelaterade frågor, bostadsrätt och annan nyttjanderätt till fast egendom, plan- och byggfrågor och fastighetsbildning.

Expertkommentarer