Mikael Forsgren

Mikael Forsgren

Chefsrådman vid Umeå tingsrätt

Bakgrund som domare i både tingsrätt och hovrätt. Tidigare rättschef vid Justitiedepartementet. Har arbetat med lagstiftning på försäkrings- och ersättningsrättens område, samt deltagit i ett stort antal statliga utredningar angående straffrätt, straffprocessrätt och skadestånd. Även verksam som medlare och skiljedomare.

Expertkommentarer