Naalamiley Gångare Grede

Naalamiley Gångare Grede

Biträdande jurist vid AG Advokat

Huvudsaklig inriktning mot entreprenad, tvistelösning och process.

Expertkommentarer