Paulina Rautio

Paulina Rautio

Jurist vid Agnes Advokatbyrå

Paulina Rautio arbetar idag som jurist på Agnes advokatbyrå. Hon företräder bl a verksamhetsutövare i mål om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt i frågor rörande förorenad mark. Paulina har tidigare arbetat på bl a Vattenkraftens miljöfond och konsultbolag. Med sin erfarenhet från länsstyrelse och mark- och miljödomstol har hon goda kunskaper i bl a tillsynsfrågor rörande förorenad mark och miljöfarlig verksamhet. Paulina har arbetat mycket med verksamheter inom täkt- och avfallsbranschen, avloppsrening och kemisk industri.

Expertkommentarer