Sofie Ottosson

Sofie Ottosson

Associate vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Associate vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co, med särskilt inriktning mot bland annat EU & konkurrensrätt och Compliance & Investigations. Har betydande erfarenhet av rådgivning vid interna utredningar inom området compliance.

Expertkommentarer