Sophia Bark

Biträdande jurist vid Landahl Advokatbyrå

Biträdande jurist vid Landahl Advokatbyrå, specialiserad inom entreprenadrätt och fel i fastighet.

Expertkommentarer