Sören Öman

Sören Öman

Ordförande i Arbetsdomstolen

Ordförande i Arbetsdomstolen. (Se även www.sorenoman.se)

Expertkommentarer

Arbetsrättsliga prejudikat 2018

Det finns mycket att lära av de prejudikat som kom under året – flera handlade om diskriminering. Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste domar från Arbetsdomstolen, bland annat om värvningsklausuler och stridsåtgärder.