Stieg Synnergren

Stieg Synnergren

F. d. hyresråd och ordförande vid Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping.

F. d. hyresråd och ordförande vid Hyresnämnden och Arrendenämnden i Linköping.

Expertkommentarer