Tobias Almqvist

Tobias Almqvist

Skatterådgivare vid KPMG

Specialiserad på företagsbeskattning samt förfarande- och processfrågor. Tidigare verksam som advokat med inriktning mot skatteprocess.

Expertkommentarer