Tobias Almqvist

Tobias Almqvist

Skatterådgivare vid KPMG

Skatterådgivare vid KPMG och specialiserad på företagsbeskattning samt förfarande- och processfrågor. Tidigare verksam som advokat med inriktning mot skatteprocess.

Expertkommentarer