Lexnova Expertkommentarer

Skatterätt

Få skriftliga analyser varje månad där landets ledande experter går igenom skatterättsliga frågor. Håll dig uppdaterad på nya skatteregler gällande exempelvis inkomstskatt, mervärdesskatt och avdragsrätt.

  • Skriftliga analyser varje månad
  • 10 nya analyser per år
  • Sveriges främsta experter

Urval av experter

Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Tobias Almqvist
Skatterådgivare vid KPMG
Ulla Werkell
Skattejurist och ledamot i Skatterättsnämnden

Expertkommentarer (142)