Urban Kardvik

Urban Kardvik

Auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton

Auktoriserad skatterådgivare vid Grant Thornton, med särskilt inriktning mot företagsbeskattning.

Expertkommentarer