Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Är grannemedgivanden vid fastighetsreglering och bygglov bindande –...

I oktober månads expertkommentar i fastighetsjuridik skriver Emma Eriksson och Caroline Winje om grannemedgivande enligt fastighetsbildningslagen respektive plan- och bygglagen. Kommentaren, som tar avstamp i ett aktuellt NJA-fall, utreder frågan om ett grannemedgivande är en bindande utfästelse eller kan återkallas – och vilka praktiska konsekvenser detta i så fall kan få.

Caroline Winje
Advokat vid Landahl Advokatbyrå
Emma Eriksson
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp