Lexnova Expertkommentarer

Sveriges främsta juridiska experter analyserar de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Färskt beslut från Högsta domstolen: Rätten till en rättvis rättegång...

I augusti månads expertkommentar i processrätt skriver Clarence Crafoord och Fredrik Bergman om ett nytt HD-fall där en enskild tillerkänts ersättning för rättegångskostnader mot stat och kommun - trots att utrymmet för detta på området tidigare ansetts vara närmast obefintligt. Kommentaren belyser även den senaste tidens utveckling, där HD i flera rättsfall mer och mer tagit en framträdande position när det gäller att uttolka fri- och rättighetsskyddet för enskilda.

Clarence Crafoord
Jurist och Fd. VD för Centrum för rättvisa
Fredrik Bergman
Jurist och chef för Centrum för rättvisa

Vill du få tillgång till denna Expertkommentar?

Köp Expertkommentaren direkt.

980kr

ex. moms

Köp