Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brottmålsförsvarare fällde olämpligt uttalande – men slipper disciplinpåföljd

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Straffprocess, Legitimations- och disciplinärenden