Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Detaljplan upphävs efter brister i kungörelse

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Kommunalrätt, Tillståndsfrågor