Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Påföljd, Straffprocess, Internationell privat- och processrätt, Kriminalvård, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Fri rörlighet