Kriminalvård

Nyheter (613)

Ungdomsövervakning

Regeringen föreslår att det införs en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsövervakning. Påföljden ska tillämpas i fall där varken u...

Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt

Varning för kniv på anstalt

En intagen i ett fängelse ertappades med ett knivblad inlindat i tejp som han burit i sina arbetsbyxor. Han slapp varning i förvaltningsr...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt