Kriminalvård

Nyheter (863)

Professor intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Konsumentombudsmannen kallar Högsta domstolens senaste dom om bank-id för revolutionerande och uppmanar bankerna att tillämpa domen retro...

Ingen sjukpenning efter tid på anstalt

Intyg från en kriminalvårdsanstalt som visar att en tidigare intagen man med whiplashskada rör sig obehindrat och promenerar och cyklar s...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt