Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel maska rapport om biverkningar för utpekat bolag utan intresseavvägning

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt