Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:791
Omnämnda SFS
2011:443
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Fri rörlighet