Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:62
Rättsområden
Övrig skatterätt, Tullrätt, Fri rörlighet, Tullärenden, punktskatter m.m.