Tullrätt

Nyheter (439)

Ingen tullfrihet efter kortare USA-flytt

Även om en kvinna hade tänkt att bo i USA under längre tid än ett år beviljas hon inte tullfrihet för den personliga egendom hon importer...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt