Övrig skatterätt

Nyheter (3435)

Kyrkfond inte jämförbar med AP-fonderna

Kyrkans Centralfond i Finland nekas återbetalning av kupongskatt. Fonden har verkat under liknande förutsättningar såväl organisatoriskt ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt