Övrig skatterätt

Nyheter (3626)

Frias trots för hög inkomst

En kvinna frias för skattebrott efter att hon fällts i tingsrätten. Det är inte styrkt att hon insett att det fanns en risk med att hon l...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Straffrätt, Skatterätt

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Nyligen underkändes Skogsstyrelsens automatiserade handläggning kring avverkningar. Miljöjuristen Josia Hort på Naturskyddsföreningen ber...