Övrig skatterätt

Nyheter (3494)

Lyssna på intervjun med "meteorit-advokaten"

När en 14 kilo tung meteorit hittades på en fastighet utanför Enköping inleddes en unik tvist om äganderätten mellan markägaren och upphi...

Stiftelse var moderföretag

Vid tillämpning av 40 kap. 6 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska en stiftelse anses vara moderföretag i en koncern där två b...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik