Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:220
Omnämnda SFS
2019:1152
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt