Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1175
Omnämnda SFS
2011:1261, 2011:1244
Rättsområden
Deklaration och förfarande