Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2020:438) om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:562
Omnämnda SFS
2020:438, 2012:843
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Fri rörlighet