Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Frihetsberövad son inte beaktansvärt skäl för andrahandsupplåtelse

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning