Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Handel i spelbolag var kursmanipulation – åläggs sanktionsavgift

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Ekobrott, Värdepappersrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).