Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD begär förhandsavgörande av EU-domstolen om begreppet ’voucher’

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Förvaltningsrätt, Övrig europeisk rätt