Mervärdesskatt

Nyheter (1673)

Slipper skattetillägg i momsmål

Även om det går att ifrågasätta den förkalkyl och den metod som bolaget använt som medför en stor förlust för entreprenaddelen framgår de...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Mediehus förlorar skattemål igen

Kammarrätten dömer ännu en gång LO Mediehus AB att uttagsbeskattas för sitt tillhandahållande av medlemstidningar till sina ägare efterso...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt