Mervärdesskatt

Urval av experter

Annie Lyding
Jurist på CauseyWestling
Mikaela Söderlund
Jurist på CauseyWestling

Nyheter (1886)

HFD prövar om hemmasittare ska tvångsomhändertas – ombud intervjuas

Högsta förvaltningsdomstolen ska avgöra ett mål som kan få stor betydelse för landets så kallade hemmasittare, alltså de barn och ungdoma...

Lexnovas gräv uppmärksammas i Aftonbladet

Aftonbladets nyhetskolumnist Oisín Cantwell uppmärksammade i helgen Blendow Lexnovas omfattande rapportering om det unika skadeståndsmåle...

Domaren intervjuas om andrahandsuthyrning vid sjunkande bostadspriser

I ett vägledande beslut från Svea hovrätt utgjorde inte sjunkande bostadsrättspriser och risk för förlust vid försäljning i närtid ett gi...

Bolag nekas momsavdrag trots registrering

Två momsregistrerade bolag som har tillhandahållit koncerninterna tjänster utan att fakturera för dessa nekas avdrag för ingående moms. E...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Upplevelsekort momspliktigt

Destination Stockholm AB anser inte att någon utgående mervärdesskatt ska påföras för bolagets försäljning av upplevelsekortet Stockholms...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

Svensk moms på havsvindkraft

Skatterättsnämnden anser att tjänster som förvärvats med avseende på en planerad vindkraftspark inom Sveriges ekonomiska zon har anknytni...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Miljörätt