Mervärdesskatt

Nyheter (1650)

Mediehus förlorar skattemål igen

Kammarrätten dömer ännu en gång LO Mediehus AB att uttagsbeskattas för sitt tillhandahållande av medlemstidningar till sina ägare efterso...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Hovrättsdom ersätter inte kreditnota

Kammarrätten anser att kravet på en kreditnota eller likvärdig handling för ett fastighetsbolag vid en sänkning av hyran i efterhand till...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Bolag slipper återläggande av momsavdrag

Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten anser att Skatteverket hade fog för sitt beslut att återlägga avdrag som ett bolag gjort för...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt