Mervärdesskatt

Nyheter (1690)

Nej till momsavdrag för iZettle

Kammarrätten ifrågasätter inte att marknadsföringen från betaltjänstföretaget iZettles momsgrupp i förlängningen kan ha bidragit till mom...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Läkarmottagning slipper moms

Ett bolag som bedriver en läkarmottagning i lokaler som tillhör ett läkarhus slipper betala moms. De tjänster som bolaget tillhandahåller...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

Änka vinner mål om avdrag i HFD

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att avdrag inte får vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående moms som hänfö...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Slipper skattetillägg i momsmål

Även om det går att ifrågasätta den förkalkyl och den metod som bolaget använt som medför en stor förlust för entreprenaddelen framgår de...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt