Mervärdesskatt

Nyheter (1749)

DO intervjuas om rätten till domstolsprövning

En passagerare som blev avvisad från ett flygplan och begärde ersättning fick 10 000 kronor men ingen prövning i domstolen eftersom bolag...

HFD: Kortutgivning momspliktig tjänst

Det föreligger ett direkt samband mellan en kortutgivares åtagande att vidarebefordra ett belopp avseende en kortmedlems inköp och den mo...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

19 miljoner i moms för oskattad EU-tobak

Kammarrätten anser att en faktura och en betalning visar att ett bolag köpt tobaksvaror från EU-området utan ett betala moms på totalt 19...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt

Kortutgivning momspliktig tjänst

Det föreligger ett direkt samband mellan en kortutgivares åtagande att vidarebefordra ett belopp avseende en kortmedlems inköp och den mo...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt