Mervärdesskatt

Nyheter (1785)

Avel och galopp inte näring

Kammarrätten håller med förvaltningsrätten om att avels- och galoppverksamhet inte ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället hobb...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

Moms på utbildningstjänster

Det är yrkeshögskolan som slagit fast vilka kunskaper kurserna ska förmedla samtidigt som den kvinna som höll i kurserna saknade inflytan...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

Ny mervärdesskattelag

I lagrådsremissen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen. Den nya lagen får en ny struktur, mo...

Rättsområden
Skatterätt