Mervärdesskatt

Nyheter (1513)

Nekas PT och momsavdrag för husbil

Mannen hävdar att husbilen ska ingå i hans uthyrningsverksamhet, och begärde avdrag för moms. Skatteverket ansåg istället att bilen inför...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Momsavdrag för finsk lapphund

Kammarrätten har bestämt att inköp av en finsk lapphund ger rätt till momsavdrag. En samisk kvinna anses ha visat att den inte är en säll...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Skatterätt

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatteplikt.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik, Compliance

HFD prövar inte momsmål

Ett bolag efterbeskattades och fick skattetillägg på grund av oredovisade inkomster, oredovisade och obetalda arbetsgivaravgifter samt fe...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt