Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva tioprocentsregelns förenlighet med EU-rätten i ränteavdragsmål

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - företag, Fri rörlighet, Övrig affärsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).