Inkomstskatt - företag

Nyheter (3750)

DO intervjuas om rätten till domstolsprövning

En passagerare som blev avvisad från ett flygplan och begärde ersättning fick 10 000 kronor men ingen prövning i domstolen eftersom bolag...

Inte skatteflykt lämna koncernbidrag

I motsats till förvaltningsrätten anser kammarrätten att det inte finns tillräckligt stöd för att koncernbidrag lämnades för att skapa et...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Köpoptioner behöll karaktär av värdepapper

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att ett villkor om återköp till marknadsvärde vid avslutad anställning inte leder till att köpopti...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt