Inkomstskatt - företag

Nyheter (3869)

Professor intervjuas om bank-id efter HD:s och ARN:s avgöranden

Konsumentombudsmannen kallar Högsta domstolens senaste dom om bank-id för revolutionerande och uppmanar bankerna att tillämpa domen retro...

Stiftelse var moderföretag

Vid tillämpning av 40 kap. 6 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska en stiftelse anses vara moderföretag i en koncern där två b...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik