Inkomstskatt - företag

Nyheter (3516)

Stiftelseägt aktiebolag inte fåmansbolag

Ett aktiebolag där två stiftelser tillsammans äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget u...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt

Swedish Matchs transaktioner var skatteflykt

Kammarrätten anser att även om Swedish Matchs omstrukturering kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet m...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt