Inkomstskatt - företag

Nyheter (3813)

Avel och galopp inte näring

Kammarrätten håller med förvaltningsrätten om att avels- och galoppverksamhet inte ska anses utgöra näringsverksamhet utan i stället hobb...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

HFD nekar justering med jämkningsregeln

Högsta förvaltningsdomstolen anser i motsats till underinstanserna inte att anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats frå...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt