Inkomstskatt - företag

Nyheter (3651)

Häst nyttjades inte i vinstsyfte

Ett bolag som förvärvat fyra hästar sedan starten år 2013 anses inte ha bedrivit verksamheten i syfte att gå med vinst.  En häst avlivade...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Kammarrätten ansåg att Swedish Matchs omstrukturering hade det primära syftet att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket o...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Läkarmottagning slipper moms

Ett bolag som bedriver en läkarmottagning i lokaler som tillhör ett läkarhus slipper betala moms. De tjänster som bolaget tillhandahåller...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt