Internationell beskattning

Nyheter (715)

Nasdaq nekas miljardränteavdrag i sviterna av OMX-affären

Nasdaq Holding nekas drygt 1,3 miljarder i ränteavdrag för koncerninterna lån som uppstått i samband med förvärvet av OMX AB av Dubai-börsen. Ventilen är inte tillämplig, bland annat med beaktande av att upplägget som valts möjliggjort ränteavdrag i tre länder utan motsvarande beskattning.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Compliance, Affärsjuridik