Internationell beskattning

Nyheter (892)

HFD prövar avyttring efter strike off

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ett strike off-förfarande inte kan anses motsvara ett likvidationsförfarande enligt svensk rätt. A...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt