Internationell beskattning

Nyheter (964)

20 procent ger inte svensk anknytning

En person som flyttat från Sverige 2015 får inte väsentlig anknytning hit på grund av att han efter omstrukturering i en koncern kommer a...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt