Internationell beskattning

Nyheter (917)

Stiftelse var moderföretag

Vid tillämpning av 40 kap. 6 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska en stiftelse anses vara moderföretag i en koncern där två b...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik