Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hovrätt måste pröva om revolver kräver tillstånd

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig straffrätt, Straffprocess