Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresskulden tvingar ensamstående mamma att flytta

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning, Övrig familjerätt