Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Indragen läkarlegitimation förblir indragen – HFD prövar inte frågan

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden